Philippine Anthem


Lupang Hinirang
(Tagalog Version)

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan,
Alab ng Puso
Sa dibdib mo'y buhay.
Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasi-siil.
Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.
Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay ng dahil sa iyo.

Philippine National Anthem
(English Version)

Land of the morning,
Child of the sun returning,
With fervor burning,
Thee do ours souls adore.
Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Ne 'er shall invaders
Trample thy sacred shore.
Ever within thy skies
And through the clouds
And o 'er the hills and sea,
Do we behold the radiance,
Feel the throb of glorious liberty.
Thy banner, dear to all our hearts,
Its sun and stars alight,
O never shall its shining field
Be dimmed by tyrants might.
Beautiful land of love,
O land of light
In thine embrace 'tis rapture to lie.
But it it glory ever,
When thou art wronged,
For us, thy sons, to suffer and die.
 


 
 

Mission Statement | CLASS SCHEDULE | Faculty | Special Links | Events | HOME


CCSF Homepage | Academic Departments | Offices & Services
CCSF Catalog | Events & Publications | Calendar of Instruction